TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc uy tín hàng đầu Việt Nam, vươn tầm châu lục và quốc tế
Duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp
Cam kết trách nhiệm đối với khách hàng, người lao động, cộng đồng và môi trường sống
Nâng cao tỷ lệ công nghệ và sáng tạo trong danh mục sản phẩm
0
NHÀ MÁY

PHÁT TRIỂN

Phát triển sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ dựa vào sự linh hoạt và đổi mới sáng tạo nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành may mặc Việt Nam, nâng tầm giá trị sống cho nhân viên, cho cộng đồng và xã hội

khách hàng

Thương hiệu lớn

Người lao động

Tay nghề cao

Môi trường

Nhà máy xanh

Chất lượng

Sản phẩm hàng đầu

Giá trị cốt lõi

Con người

Công ty luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “Tân Đệ – Ngôi nhà chung hạnh phúc và thịnh vượng”, mọi cán bộ công nhân viên của chúng tôi đều được ứng xử công bằng, được đào tạo bài bản và chăm lo đời sống đủ đầy về vật chất và tinh thần

Sáng tạo
Đổi mới

Chúng tôi luôn SÁNG TẠO và tư duy đổi mới vào công việc để thúc đẩy sự thay đổi. Luôn áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và chủ động tìm kiếm giải pháp bằng các sáng chế tự thân. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi, tìm tòi học hỏi và không sợ thất bại, sáng tạo và tạo sự đột phá vì lợi ích của khách hàng và chính bản thân chúng tôi.

Hiệu quả

Xây dựng văn hóa hướng tới hiệu suất cao nhất là giá trị mang tính nền tảng nhất của Công ty. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của riêng mình, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, đề nghị hỗ trợ khi cần, cùng làm việc với nhau và tạo giá trị cao nhất cho khách hàng và cho Công ty.

Trách nhiệm

Kinh doanh có trách nhiệm là giá trị cốt lõi xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty. Trách nhiệm với Khách hàng – với người lao động – với đối tác – với môi trường – với cộng đồng xã hội là 5 lĩnh vực trách nhiệm mà Công ty đã và đang thực hiện vì sự phát triển bền vững và trường tồn