TÂN ĐỆ 5

Cụm CN Vũ Ninh,
Huyện Kiến Xương,
Tỉnh Thái Bình.

Các nhà máy khác

Menu